Want To Know: Blue Ocean

Tijdens mijn afstudeerperiode dit jaar heb ik ontzettend veel onderzoek gedaan naar creatieve mensen en hoe die samenhangen met deze economie. Daar is een megalang onderzoeksrapport uit gekomen. Die wil ik ontzettend graag met jullie delen, maar ik zal niet het hele boekwerk online zetten. In plaats daarvan zal ik eens in de zoveel tijd een stukje met jullie delen.

Vandaag: The Blue Ocean Strategy, ontwikkeld door W. Chan Kim and Renee Mauborgne. Ook deze tactiek heb ik onderzocht tijdens de strijd van het afstuderen. Supergaaf om op deze manier over je bedrijf na te denken. Ik zal het uitleggen:

 

Om je een beeld te geven van de 'blue ocean' wordt deze vergeleken met de 'red ocean'. Dit zijn twee verschillende markten. Het is voor een ondernemer belangrijk om bewust te zijn van het soort markt waarin hij of zij zich bevindt, zodat hierop de bedrijfsstrategie aangepast kan worden (Kim & Mauborgne, 2019).

 

De Blue Ocean Strategy (BOS) is een vorm van bedrijfsstrategie. De essentie van BOS is het creëren van nieuwe markten met daarmee het creëren van een nieuwe, nog niet bestaande vraag. Omdat er een nieuwe markt wordt gecreëerd, wordt concurrentie irrelevant. De kern van deze bedrijfsstrategie is het vernieuwen van waarde: Value
Innovation. Hierbij wordt differentiatie en het kostenreductie continu nagestreefd (Kim & Mauborgne, 2019). Het gaat dus om het steeds vernieuwen van het product, om op die manier (meer) waarde te creëren voor de klant.
Om hierbij het gegeven marktuniversum te schetsen, geven de eerder genoemde schrijvers van het boek ‘Blue Ocean Strategy’ twee verschillende soorten ‘oceanen’ als voorbeeld.


RODE OCEANEN

Hiermee worden alle huidige en bekende marktruimtes mee aangeduid. In deze gebieden wordt er voortdurend geconcurreerd en proberen marktspelers de markt meer te veroveren. Hoe meer bedrijven die markt betreden, hoe meer de winst en groei wordt gestagneerd. Door de voortdurende competitie worden deze markten als rode oceanen
aangeduid (Kim & Mauborgne, 2019).


BLAUWE OCEANEN

Deze gebieden zijn alle industrieën die (nog) niet bestaan. Dit is een onbekende mark en een onbekende vraag. Er is geen concurrentie, omdat er geen marktspelers zijn. In deze oceanen is er alle ruimte voor groei en winstgevendheid (Kim & Mauborgne, 2019).

 

Dus, even op een rijtje:

 

BLUE OCEAN RED OCEAN
Creatie van een marktruimte zonder concurrentie Concurrentie in een bestaande markt
Concurrentie is irrelevant Sterkere positie tegenover de concurrent vereist
Creëren van een nieuwe, nog niet bestaande vraag Bestaande vraag exploiteren
Balans tussen waarden en kosten doorbreken Waarden en kosten in balans brengen
Creëren van een nieuwe strategie Strategie afstemmen op andere bedrijven in de markt

Het doel van de BOS is het overgaan van een rode naar een blauwe oceaan (Kim & Mauborgne, 2019). Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door productinnovatie. Door het innoveren van bepaalde onderdelen van de startup ten opzichte van de concurrent, komt de positie van marktleider dichterbij, waardoor de concurrentie vervaagd (De Innovator, 2018).

 

Een voorbeeld van de zogenoemde rode oceaan is bijvoorbeeld de branche van supermarkten. Er zijn supermarkten als Jumbo, Albert Heijn, Plus en Boni die met zo laag mogelijke prijzen het grootste deel van de markt proberen te veroveren. Albert Heijn (AH) heeft een blauwe oceaan in deze branche kunnen creëren met het concept ‘AH to go’ (Indora managementadvies, z. d.). Dit is een extra service van de AH voor de kleine en snelle boodschappen om het gemak te vergroten.

 

Het is een winkel voor mensen met een druk bezet leven, die behoefte hebben aan snelle, verse en gevarieerde oplossingen met een uitstekende kwaliteit […] Handig verpakt en klaar om direct te eten. Bij AH to go kost kiezen en afrekenen een minimum aan tijd (Indora managementadvies, z. d.).

 

Wat AH hiermee doet, is het creëren van een nieuwe markt tussen horeca en supermarkten in. De waarde die de drukke consument hieraan overhoudt, is tijd om weer andere dingen te kunnen doen (Indora managementadvies, z. d.).


De waarde van deze strategie ligt bij het nastreven van wat de klant écht wil. Door continu innovatie na te streven, wordt de kans op succes van een startup dus vergroot. Deze methode van het voeren van een bedrijfsstrategie heeft dus een economische waarde: het levert geld op voor de startup als deze ‘blue ocean’ succesvol wordt uitgevoerd en continu innovatie nastreeft.

 

Bronnen:

De Innovator. (2018). Blue Ocean Strategy.

Indora managementadvies. (z. d.). Blue Ocean Strategy – Blauwe Oceaan Strategie.

Kim, W., & Mauborgne, R. (2019). What is Blue Ocean Strategy? (Blue Ocean)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.